Betlém ve Španělské kapli 2017 – 2018


Přehled pohyblivých figur a efektů:
1. anděl, 2. zvoník, 3. mlýn větrný s mlynářem, 4. mlýn vodní s kolem, 5. trubač, 6. kukačka, 7. kozli, 8. sekáč (dřevorubec), 9. katr, 10. světlonoš, 11. labutě, 12. pohyblivý pás s dvanácti figurkami, 13. darovník se slepicí, 14. darovník s jablíčkem, 15. darovník, 16. darovník, 17. studnář, 18. harfeník, 19. oheň, 20. druhý oheň, 21. kruhová svatozář

Historie betléma

Betlém ve Španělské kapli 2016 – 2017

Každým rokem v prosinci se ve Španělské kapli začíná stavět pohyblivý betlém. Jak vše probíhalo a že to šlo letos (2016) hodně rychle, možno spatřit na ukázkovém videu :

Ve skutečnosti to však samozřejmě takto rychle nejde. Podrobnější informace podal článek v příloze Katolických novin :

Televize Polar rovněž natočila do zpravodajství pěknou ukázku (kliknout na obrázek).

Další reportáž televize Polar :

 

Výstava betlémů – Kopřivnice 2016

I tentokrát na tradiční výstavě betlémů v Kopřivnici byl k vidění betlém manželů Urbanových. A opět s nově vyřezanou figurou darovníka s jablkem od Ludmily Urbanové a pohybem, který zkonstruoval manžel František. Betlém je pak přes celé vánoční svátky umístěn v ostravské katedrále.

Pořadatelem výstavy v Katolickém domě je vždy v prosinci Místní organizace KDU-ČSL.

Výstava betlémů – Kopřivnice 2015

Jak již tradičně každým rokem i v roce 2015 se koncem prosince uskutečnila výstava betlémů v Kopřivnici, v Katolickém domě. Pořadatelem je vždy Místní organizace KDU-ČSL.

Největším zážitkem, hlavně pro mladé návštěvníky, je vždy betlém pohyblivý. Takovéto dílo zde vystavovali již poněkolikáté manželé Urbanovi z Ostravy, kdy paní Ludmila všechny postavy vyřezává a její manžel František pak dělá veškerý pohyb a s tím spojenou techniku. Betlém je pak přes celé vánoční svátky umístěn v ostravské katedrále.

Video :

Foto :

WP_20151213_17_02_23_Proa
WP_20151213_17_04_32_Proa WP_20151213_17_07_01_Proa WP_20151213_17_16_35_Proa WP_20151213_17_17_11_Proa WP_20151213_17_17_46_Proa WP_20151213_17_18_04_Proa WP_20151213_17_36_48_Proa WP_20151213_17_38_07_Proa WP_20151213_17_38_32_Proa

Živý betlém – Lubina 2014

Každým druhým rokem představuje společenství farních dobrovolníků z Lubiny živý Betlém v tamním vytápěném, farním kostelíku sv.Václava. Pod vedením režiséra Tomáše Sedoníka se tak stalo na sv.Štěpána v sobotu, dne 26.12.2014. Tentokrát zde zazněly překrásné tóny České Rybovy mše vánoční – Hej mistře, kdy sólový zpěv a varhany měli na starosti další z rodiny Sedoníků. Svatou rodinu dojemně ztvárnili Josef – Ondřej Raška, Marie – Šárka Rašková a Jezulátko, jejich 3 měsíční syn Ondrášek. Hned na počátku překvapil přítomné anděl, který přiletěl s notami ze samého kůru.

Výstava betlémů – Kopřivnice 2014

V Kopřivnici pořádá místní organizace KDU-ČSL každým rokem v Katolickém domě výstavu betlémů.

Již pravidelně je zde k vidění 200 let starý betlém místního člena organizace ing. J.Šuly. Betlém pochází z farního kostela sv.Martina v Blansku. Jde o typ ústecko-orlického betlému a byl vyroben mezi léty 1810 – 1825. Materiálem je převážně papír a sádra.

V době kolem roku 1850 byl pro kostel v Blansku pořízen nový, zatím současný betlém, který pomáhali vyrábět italští dělníci, kteří tehdy v okolí Blanska razili tunely.

V té době sloužila na faře v Blansku praprateta J.Šuly, která se stěhovala do Kopřivnice a výslužkou za dobré služby ji tehdejší pan farář věnoval tento unikátní betlém. Ten pak dlouhodobě opatroval páter Hubert Šula, ještě jako student bohoslovecké fakulty. Nyní je ve vlastnictví rodiny Šulovy v Kopřivnici.

IMG_20141214_162718aa
200 let starý betlém rodiny Šulových

VID_20141214_160351aaK obdivovaným betlémům vždy patří betlémy pohyblivé. Jeden z nich je již taky pravidelnou součástí této výstavy, a sice betlém od manželů Urbanových z Ostravy.

Když se František Urban spolu s manželkou Ludmilou odstěhovali z N.Jičína do Ostravy a stali se tak členy tamního, farního společenství, nabídli svou pomocnou ruku také farnímu kostelu. Od toho se pak za nějakou dobu začala odvíjet i historie figur s pohyblivým mechanismem.

IMG_20141214_160935Ke stávajícím jesličkám (betlému) farního kostela, začala Ludmila vyřezávat velikostně shodné figury a manžel František, co by autor elektroniky již na pohybech ve Španělské kapli v N.Jičíně, začal vymýšlet a konstruovat pohyb vyřezávaných figur své manželky.

Propracované figury betléma a sofistikovaný pohyb jednotlivých postav jsou vždy oceňovány obdivem návštěvníků a atraktivním zalíbením malých dětí. K pohybům patří postava s lucernou, sekáč, zvoník, trubač, spáč, který se budí právě při zvucích zvoníka a trubače, na které se zamýšleně ohlíží, postava ženy hrající na citeru, houpající jesličky, věrně zpívající a pohupující se kukačka na větvích stromu.

Zde je možno zhlédnout krátké video kliknutím na obrázek :

VID_20141214_160351a
Video

——————————————————————————–

Byla zde také možnost sledovat paličkování krajek a ozdob přímo při jejich výrobě :

IMG_20141214_162346a
Paličkování krajek

——————————————————————————–

A na závěr ještě dvě malé kuriozity. Vánoční stromek nastrojen ozdoby z toaletní rolky :

IMG_20141214_162123a
Ozdoby z toaletní rolky

Ozdoby z čistících polštářků (tampónů) :

IMG_20141214_162613a
Ozdoby z čistících tampónů

Betlém ve Španělské kapli – r. 2014

V sobotu dne 13.12.2014, byl jako již pravidelně každým rokem, instalován ve Španělské kapli pohyblivý betlém. Podrobnější popis tohoto díla možno zhlédnout a seznámit se v tomto dřívějším příspěvku. I letos doznal betlém několik  změn a vylepšení. Byl renovován poslední vytvořený pohyb – figura anděla, namontovány led žárovky v osvětlení města s nepravidelným, náhodným spínáním (autor J.Jančálek) a připravován zcela nový pohyb B.Kaštovským. Tuto pohyblivou figurku drží autor ještě v tajnosti, ale můžeme napovědět, že se bude nacházet přímo u jesliček ve chlévě a bude se zvukem.

Foto : (příspěvek je rozpracován)

betlem

Betlém ve Španělské kapli – r. 2012

Jesličky ve Španělské kapli (2012)
Jesličky ve Španělské kapli (2012)

Každý rok v období vánoc je možno ve Španělské kapli v N.Jičíně nasát sváteční atmosféru a pokochat se pohledem na pohyblivý betlém. Předpokládá se, že nějakým podobným způsobem jsou Jesličky vystavovány již od roku 1889, neboť jedna z jeho figur – ležící pastýř, nese na spodní straně toto datum.

Ležící pastýř u ohně z roku 1889
Ležící pastýř u ohně z roku 1889
Letopočet 1889 na spodní straně ležícího pastýře
Letopočet 1889 na spodní straně ležícího pastýře

Druhá z figur, kde je uveden letopočet, tzv. darovník s housaty, má na spodní straně psaný letopočet 1900. Tato figura nese známky pohybu ruky s pastýřskou holí, takže je možno se domnívat, že od tohoto roku dostal betlém oživení prvními pohyby : dřevorubec, zvoník a pastýř troubící na dlouhý roh. Z pozdější doby, za působení kněze a profesora P.Hýži,  pak byl k vidění větrný mlýn, vodní mlýn, pila (katr), kde původním pohonem byl hodinový strojek. Některé figury a původní části betléma byly poničeny červotočem a plísní. Nebylo toho moc, co se podařilo téměř po sto letech zachránit. Kopce a krajina, obloha a pozadí je již všechno dílem rodiny Kaštovských a to od roku 1968, kdy se o tento betlém začali starat spolu s Antonínem Urbanem st. (kostelníkem Španělské kaple), Františkem Urbanem, ing.J.Jančálkem a dalšími nadšenci. Postupně pak začali vymýšlet a vytvářet další pohyblivé figury, aby jim tito tvůrci dali ono obdivované kouzlo pohybu se světelnými a zvukovými efekty.

Tato instalace betlému proběhla v sobotu dne 15.12.2012, od kdy tak byl betlém připraven k návštěvě veřejnosti až do svátku Hromnic. Stavění betlému předchází příprava, kdy se leccos vylepšuje, opravuje a někdy i zhotovuje další důmyslný pohyb. Do boční kaple  kostela se nejprve instalují opatrně jednotlivé díly s pohyby, kopce a krajiny, včetně oblohy :

Instalace oblohy a pozadí krajiny
Instalace oblohy a pozadí krajiny

Pak teprve přijde na řadu osazování jednotlivých, statických 194 figur, které mají všechny své místo, o což se pečlivě stará B.Kaštovský ml. Celá scenérie pohybu je řízena počítačem, kdy tzv.hlasité pohyby, jako je zvoník, dřevorubec, kukačka se ztiší – zastaví, neboť přichází na scénu trubač troubící vánoční koledy. Elektronika a ovládání je dílem Fr.Urbana. Poslední pohyb (r.2012), který přibyl v řadě z nich, je anděl mávající křídly od B.Kaštovského.

IMG_3051a
Nejedná se o novou figuru betléma, ani o fotomontáž, jen je zde zachycen V.Kaštovský, syn autora pohybu anděla, právě při jeho instalaci a nastavování
O Betlém bývá zájem i ze stran médií. B.Kaštovský ml. (nestor díla) dává rozhovor redaktorce novin (15.12.2012).
O betlém bývá zájem i ze stran médií. B.Kaštovský ml. (nestor díla) dává rozhovor redaktorce novin (15.12.2012).
Celkový pohled na instalovaný Betlém (2012)
Celkový pohled na instalovaný betlém (2012) :

Video spustit kliknutím na obrázek :

VTS_01_2.mp4_000000243 kopie
Kliknutím na obrázek spustit video

Video k stáhnutí